Διοίκηση Τ.Α.Π.Ε.Π.Α.

Το Τ.Α.Π.Ε.Π.Α. είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που
λειτουργεί σαν Επικουρικό Ταμείο Υγείας στον χώρο των
Εκτελωνιστών.

Διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που
εκλέγεται από τα εν ενεργεία Μέλη του Ταμείου κάθε τρία
χρόνια.

Η σημερινή σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

Μποϊδάνης Μιχαήλ
Πρόεδρος
Κουρλαμπάς Χαράλαμπος
Αντιπρόεδρος
Αγαπητός Θεόδωρος
Γενικός Γραμματέας
Χατζηγιάννης Σταμάτης
Αναπλ.Γεν.Γραμματέας
Παπαδάκης Σπυρίδων
Ταμίας
Παπαχαρίτων Εύα Κοσμήτορας
Κοκοράκης Γεώργιος Έφορος
Ζώρζου Φωτεινή Μέλος
Καραμπέτσου Μαρία-Θωμαΐς
Μέλος
Καρούντζος Δημήτριος
Μέλος
Καββαδίας Νικόλαος
Μέλος